KHÓA TĂNG ĐƠ 50MM

Các loại khóa tăng đơ 50mm, sử dụng cho dây đai bản rộng 50mm, tải trọng 3 tấn hoặc 5 tấn.