KHÓA TĂNG ĐƠ 38MM

Các loại khóa tăng đơ 38mm, sử dụng cho dây đai bản rộng 30mm hoặc 38mm, tải trọng 1.5 tấn hoặc 2 tấn.