KHÓA TĂNG ĐƠ 25MM

Các loại khóa tăng đơ 25mm, sử dụng cho dây đai bản rộng 25mm, tải trọng 500 kg hoặc 1 tấn.